Politika

Platforma‌ ‌za‌ ‌progres‌ ‌otvorila‌ ‌svoju‌ ‌izbornu‌ ‌kampanju‌ ‌za‌ ‌izbore‌ ‌u‌ ‌Mostaru‌ ‌na‌ ‌tvrđavi‌ ‌herceg‌ ‌Stjepana‌ ‌Kosače‌ ‌u‌ ‌Blagaju‌ ‌

Platforma‌ ‌za‌ ‌progres‌ ‌otvorila‌ ‌je‌ ‌svoju‌ ‌izbornu‌ ‌kampanju‌ ‌danas‌ ‌u‌ ‌Mostaru,‌ ‌za‌ ‌Lokalne‌ ‌izbore‌ ‌koji‌ ‌će‌ ‌se‌ ‌održati‌ ‌20.‌ ‌decembra‌ ‌nakon‌ ‌dvanaest‌ ‌godina‌ ‌čekanja.

Platforma za progres - PR / domacica.info

‌‌Čin‌ ‌otvaranja‌ ‌kampanje,‌ ‌kao‌ ‌i‌ ‌lokacija‌ ‌bila‌ ‌je‌ ‌drugačija‌ ‌od‌ ‌svih‌ ‌do‌ ‌sada,‌ ‌obzirom‌ ‌da‌ ‌je‌ ‌ova‌ ‌stranka‌ ‌izabrala‌ ‌tvrđavu‌ ‌herceg‌ ‌Stjepana‌ ‌Kosače‌ ‌u‌ ‌Blagaju‌ ‌za‌ ‌početak‌ ‌svoje‌ ‌kampanje.‌ ‌Na‌ ‌svečanosti‌ ‌otvaranja‌ ‌kampanje‌ ‌prisustovao‌ ‌je‌ ‌Predsjednik‌ ‌stranke‌ ‌koji‌ ‌je‌ ‌simbolično‌ ‌i‌ ‌predvodio‌ ‌uspon‌ ‌ka‌ ‌tvrđavi.‌ ‌

Svečanost‌ ‌otvaranja‌ ‌kampanje‌ ‌započela‌ ‌je‌ ‌intoniranjem‌ ‌himne‌ ‌te‌ ‌obraćanjem‌ ‌predsjednice‌ ‌Regionalnog‌ ‌odbora‌ ‌Platforme‌ ‌za‌ ‌progres‌ ‌Zejne‌ ‌Šanjević‌ ‌Kussmaul.‌ ‌„Ostatak‌ ‌države‌ ‌je‌ ‌nedavno‌ ‌15.‌ ‌novembra‌ ‌pokazao‌ ‌da‌ ‌je‌ ‌spreman‌ ‌za‌ ‌promjene‌ ‌i‌ ‌da‌ ‌želi‌ ‌promjene,‌ ‌nemojte‌ ‌da‌ ‌mi‌ ‌izostajemo‌ ‌za‌ ‌njima!‌ ‌Mi‌ ‌možemo,‌ ‌hoćemo‌ ‌i‌ ‌znamo‌ ‌bolje.‌ ‌Hajde‌ ‌da‌ ‌radimo‌ ‌da‌ ‌Mostaru‌ ‌vratimo‌ ‌dostojanstvo,‌ ‌da‌ ‌mu‌ ‌vratimo‌ ‌staru‌ ‌slavu.‌ ‌Do‌ ‌nas‌ ‌je!“,‌ ‌poručila‌ ‌je‌ ‌Zejna‌ ‌Šanjević‌ ‌Kussmaul‌ ‌u‌ ‌govoru‌ ‌dobodošlice.‌ ‌ ‌

Bosna‌ ‌i‌ ‌Hercegovina‌ ‌je‌ ‌uvijek‌ ‌bila‌ ‌posebna,‌ ‌zbog‌ ‌svojih‌ ‌ljudi‌ ‌koji‌ ‌su‌ ‌svojim‌ ‌različitostima‌ ‌pravili‌ ‌nas‌ ‌predivnom‌ ‌i‌ ‌bogatom‌ ‌cijelinom.‌ ‌Uvijek‌ ‌bila‌ ‌a‌ ‌više‌ ‌nije,‌ ‌jer‌ ‌nas‌ ‌prave‌ ‌podijeljenim,‌ ‌jer‌ ‌nas‌ ‌prave‌ ‌onima‌ ‌što‌ ‌nismo.‌ ‌Tako‌ ‌i‌ ‌Mostar, uvijek‌ ‌je‌ ‌bio‌ ‌kreativan,‌ ‌pun‌ ‌duha,‌ ‌zajednički.‌ ‌Bio‌ ‌je‌ ‌grad‌ ‌koji‌ ‌je‌ ‌davao‌ ‌i‌ ‌nadu‌ ‌i‌ ‌mogućnost.‌ ‌I‌ ‌sada‌ ‌više‌ ‌nije.‌ ‌Na‌ ‌izgled‌ ‌nije,‌ ‌nije‌ ‌ker‌ ‌ga‌ ‌političari‌ ‌žele‌ ‌napraviti‌ ‌takvog.‌ ‌Ja‌ ‌hoću‌ ‌da‌ ‌duboko‌ ‌vjerujem‌ ‌da‌ ‌u‌ ‌Mostaru‌ ‌i‌ ‌u‌ ‌Bosni‌ ‌i‌ ‌Hercegovini‌ ‌žive‌ ‌ljudi‌ ‌koji‌ ‌znaju‌ ‌šta‌ ‌je‌ ‌Mostar‌ ‌i‌ ‌šta‌ ‌je‌ ‌Bosna‌ ‌i‌ ‌Hercegovina“,‌ ‌poručio‌ ‌je‌ ‌prof.‌ ‌dr.‌ ‌Mirsad‌ ‌Hadžikadić‌ ‌na‌ ‌otvorenju‌ ‌kampanje‌ ‌za‌ Mostar,‌ ‌u‌ ‌Blagaju.‌ ‌ ‌

Nakon‌ ‌uvodnog‌ ‌obraćanja‌ ‌prisutnim‌ ‌su‌ ‌se‌ ‌obratili‌ ‌i‌ ‌kandidati‌ ‌Platforme‌ ‌za‌ ‌progres,‌ ‌sa‌ ‌liste‌ ‌za‌ ‌Grad‌ Mostar‌ ‌govorili‌ ‌su:‌ ‌nosilac‌ ‌liste‌ ‌Senad‌ ‌Ramadanović,‌ ‌Zejna‌ ‌Šanjević‌ ‌Kussmaul,‌ ‌Amna‌ ‌Popovac,‌ ‌Meliha‌ ‌Gekić‌ ‌Lerić,‌ ‌Deni‌ ‌Brkan,‌ ‌Elvis‌ ‌Čolić,‌ ‌na‌ ‌ovoj‌ ‌listi‌ ‌nalazi‌ ‌se‌ ‌i‌ ‌Sandi‌ ‌Duraković.‌ ‌Nadalje,‌ ‌obratili‌ ‌su‌ ‌se‌ ‌kandidati‌ ‌sa‌ ‌liste‌ ‌Stari‌ ‌Grad‌ ‌i‌ ‌to:‌ ‌nosilac‌ ‌liste‌ ‌Mak‌ ‌ Mehić,‌ ‌Kimeta‌ ‌Dilberović‌ ‌i‌ ‌Aida‌ ‌Ovčina.‌ ‌Za‌ područje‌ ‌Jugoistok‌ ‌koji‌ ‌je‌ ‌danas‌ ‌bilo‌ ‌i‌ ‌domaćin‌ ‌svečanosti‌ ‌obratili‌ ‌su‌ ‌se:‌ ‌ nositeljica‌ ‌liste‌ ‌Irma‌ ‌Kajan,‌ ‌Almin‌ ‌Pilav‌ ‌i‌ ‌Elmin‌ ‌Drljević.‌ ‌Službeni‌ ‌slogan‌ ‌koji‌ ‌će‌ ‌se‌ ‌koristiti‌ ‌u‌ ‌Mostaru‌ ‌je‌ ‌„Do‌ ‌nas‌ ‌je!“‌ ‌uz‌ #noviMostar,‌ ‌te‌ ‌#glasajBola‌ ‌posebno‌ ‌kreiran‌ ‌za‌ ‌animiranje‌ ‌mlađe‌ ‌populacije.‌ ‌ ‌

Divno‌ ‌je‌ ‌biti‌ ‌ovdje‌ ‌na‌ ‌ovom‌ ‌mjestu‌ ‌koje‌ ‌znači‌ ‌toliko‌ ‌za‌ ‌tradiciju‌ ‌i‌ ‌historiju‌ ‌Bosne‌ ‌i‌ ‌Hercegovine,čini‌ ‌se‌ ‌da‌ ‌nema‌ ‌boljeg‌ ‌mjesta‌ ‌gdje‌ ‌bismo‌ ‌mogli‌ ‌biti‌ ‌danas.‌ ‌Ja‌ ‌vjerujem‌ ‌da‌ ‌i‌ ‌u‌ ‌Mostaru‌ ‌i‌ ‌cijeloj‌ ‌zemlji‌ ‌gori‌ ‌baklja‌ ‌tog‌ ‌’insanluka’,‌ ‌ljudi‌ ‌koji‌ ‌znaju‌ ‌da‌ ‌samo‌ ‌pomažući‌ ‌komšijama‌ ‌i‌ ‌susjedima‌ ‌grade‌ ‌i‌ ‌svoju‌‌budućnost.‌ ‌Ja‌ ‌vjerujem‌ ‌da‌ ‌je‌ ‌ovo‌ ‌danas‌ ‌početak‌ ‌otkrivanja‌ ‌tih‌ ‌starih‌ ‌vrijednosti‌ ‌i‌ ‌njihov‌ ‌povratak‌ ‌nazad‌ ‌u‌ ‌život.‌ ‌Platforma‌ ‌za‌ ‌progres‌ ‌će‌ ‌svojom‌ ‌mladošću‌ ‌i‌ ‌svojim‌ ‌iskustvom‌ ‌biti‌ ‌predvodnica‌ ‌tih‌ ‌novih‌ ‌vjetrova.‌ ‌Mi‌ ‌se‌ ‌ne‌ ‌bojimo‌ ‌da‌ ‌budemo‌ ‌drugačiji,‌ ‌mi‌ ‌se‌ ‌ne‌ ‌bojimo‌ ‌da‌ ‌vodimo“,‌ ‌poručio‌ ‌je‌ ‌predsjednik‌ ‌ Platforme‌ ‌za‌ ‌progres‌ ‌danas‌ ‌u‌ ‌Mostaru.‌ ‌ ‌

Svečanost‌ ‌je‌ ‌završena‌ ‌vatrometom‌ ‌sa‌ ‌tvrđave‌ ‌u‌ ‌Blagaju‌ ‌kao‌ ‌simboličan‌ ‌početak‌ ‌novog‌ ‌Mostara,‌ ‌i‌ ‌kao‌ ‌znak‌ ‌čestitanja‌ ‌Dana‌ ‌državnosti‌ ‌–‌ ‌25.‌ ‌novembra‌ ‌svim‌ ‌građanima‌ ‌u‌ ‌Bosni‌ ‌i‌ ‌Hercegovini‌ ‌i‌ ‌dijaspori.‌ ‌ ‌

Sa‌ ‌mostarskim‌ ‌iskrama,‌ ‌pored‌ ‌predsjednika‌ ‌Hadžikadića,‌ ‌bili‌ ‌su‌ ‌gosti‌ ‌iz‌ ‌Tuzle‌ ‌i‌ ‌Sarajeva,‌ ‌kao‌ ‌i‌ ‌izvršni‌ direktor‌ ‌Platforme‌ ‌Sejfudin‌ ‌Hodžić‌ ‌te‌ ‌predsjednica‌ ‌Izbornog‌ ‌štaba‌ ‌Lana‌ ‌Bečiragić.‌ ‌Iako‌ ‌je‌ ‌danas‌ ‌u‌ ‌Mostaru‌ ‌bila‌ ‌velika‌ ‌bura,‌ ‌i‌ ‌uspon‌ ‌do‌ ‌tvrđave‌ ‌je‌ ‌bio‌ ‌vrlo‌ ‌zahtjevan‌ ‌skup‌ ‌je‌ ‌uspješno‌ ‌održan‌ ‌uz‌ poštivanje‌ ‌svih‌ ‌epidemioloških‌ ‌mjera‌ ‌‌i‌ ‌uz‌ ‌maksimalnu‌ ‌odgovornost‌ ‌prisutnih‌ ‌građana.‌ ‌

Platforma za progres – PR / domacica.info

Platforma za progres – PR / domacica.info


Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala domacica.info. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal domacica.info zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh